Könyvvizsgálat, kötelező könyvvizsgálat Könyvvizsgálat, kötelező könyvvizsgálat
Könyvvizsgálat, kötelező könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat, kötelező könyvvizsgálat

A "Számvitelről" szóló (2000. évi C.) törvény előírásának megfelelő üzleti évet záró éves (egyszerűsített éves) beszámolók vizsgálata és véleményezése.

A kötelező könyvvizsgálat kereteibe tartozik a gazdasági társaságok átalakulása esetében a vagyon-leltár tervezet, vagyonmérleg tervezet és a végleges vagyonleltár, vagyonmérleg ellenőrzése és hitelesítése.

Európai Uniós, illetve egyéb finanszírozású pályázatok gyakran előírják könyvvizsgálói felülvizsgálatot a pénzügyi elszámolások benyújtásakor, ebben az esetben is állunk partnereink rendelkezésére.

Befektetések, üzleti kapcsolat létesítése előtt a leendő üzleti partner vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a kötelező könyvvizsgálat részét képezik.